- Thông số đo trên sản phẩm.
- Một số mẫu có thay đổi thông số theo tiêu chuẩn thiết kế.
- Cỡ size một người sẽ thống nhất cho các chất liệu.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: